Về chung 1 nhà có Thế Giới Di Động, tình hình kinh doanh Trần Anh càng ngày càng bi đát: Doanh thu giảm, lỗ tăng vọt! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *