Vì đâu Shark Phú sẽ loại luôn startup trong 10s đầu nếu founder không “có tướng” thủ lĩnh: Hiếm người biết bí mật quản trị đứng sau một sốh làm này – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *