Vì sao có hiện tượng công ty diện tích 100 người thì tới 25 nhân viên làm việc vật vờ ở Việt Nam? – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *