Viettel đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Viettel sẽ thực hiện phong phú hoá có trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chọn lọc cổ phần hoá, mua bán 1 phần hoặc trọn vẹn vốn Nhà nước ở tập đoàn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và làm việc của Công ty mẹ – Tập đoàn Viettel. Theo đó, Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Tập đoàn Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng độc đáo do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là nhóm doanh nghiệp gồm doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, mhững doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp liên kết, không có tư mhữngh pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó nghiêm ngặt, lâu dài có nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, công nghệ, phân khúc và mhững dịch vụ kinh doanh khác.

Các doanh nghiệp tham dự Viettel được tổ chức và làm việc kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ có. Hợp đồng, chuyển nhượng và quan hệ khác giữa tập đoàn và doanh nghiệp tham dự tập đoàn đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện ứng dụng đối có mhững chủ thể pháp lý độc lập.

Vốn điều lệ của Viettel ở thời điểm mhữngh tân điều lệ, tổ chức làm việc (ngày 5/1/2018) là 121.520 tỷ đồng. Vốn điều lệ của tập đoàn GĐ từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷ đồng.

Tại Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện chủ có ở Viettel, thực hiện mhững quyền và trách nhiệm của đại diện chủ có Nhà nước. Chủ tịch Viettel do Thủ tướng bổ nhiệm theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức quản lý của tập đoàn Viettel gồm: Chủ tịch; Tổng Giám đốc; mhững Phó Tổng giám đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ. Theo điều lệ, tổ chức làm việc mới, số lượng Phó Tổng giám đốc của tập đoàn không vượt quá 5 người; trường hợp cần bổ sung Phó Tổng giám đốc, tạp đoàn yêu cầu Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng tham khảo chọn lọc.

Theo Nghị định này, Viettel thực hiện phong phú hoá có trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chọn lọc cổ phần hoá, mua bán 1 phần hoặc trọn vẹn vốn Nhà nước ở tập đoàn.

Về sản xuất kinh doanh, Viettel trực tiếp làm việc sản xuất, kinh doanh trong mhững lĩnh vực, ngành nghề được giao, kết hợp có công dụng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật; đầu tư vào mhững doanh nghiệp con, mhững doanh nghiệp liên kết ở trong nước và nước ngoài; chi phối có mhững doanh nghiệp con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, phân khúc hoặc mhững hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Đồng thời, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ có phần vốn của Viettel ở mhững doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Viettel theo hợp đồng liên kết đối có mhững doanh nghiệp tự nguyện liên kết.

Xem toàn văn chọn lọc ở đó.

Thương hiệu Viettel được định giá 2,569 tỷ USD, đứng thứ 2 Đông Nam Á

Bình An

Theo Trí Thức Trẻ

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đó chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *