Vốn nhà nước tại 2 công ty truyền hình cáp tăng 700 triệu USD sau khi Kiểm toán nhà nước định giá lại

Truyền hình cáp SCTV và VTV cab là 2 doanh nghiệp được Kiểm toán Nhà nước nhắc tên khi giá trị tài sản đã tăng tới 15.684,3 tỷ đồng (khoảng 700 triệu USD) sau khi cơ quan này tiến hành kiểm toán.

Theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán ở 07 doanh nghiệp cho thấy việc xử lý 1 vài vấn đề tài chính trước khi cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn ở, hạn chế, nhất là việc chọn lọc biện pháp định giá, xác định giá thành thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị 1 vài khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất…

Qua kiểm toán, KTNN đã xác định tăng giá trị thực ở vốn nhà nước 20.818,9 tỷ đồng, trong đó: Kiểm toán việc định giá theo biện pháp tài sản của 07 doanh nghiệp, KTNN đã xác định giá trị thực ở vốn nhà nước tăng 5.134,59 tỷ đồng;

Đặc biệt, nếu tiến hành biện pháp dòng tiền chiết khấu đối có Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) và Công ty TNHH MTV Tổng doanh nghiệp Truyền hình Cáp Việt Nam (VTV Cab), KTNN xác định giá trị vốn nhà nước tăng thêm so có biện pháp tài sản 15.684,3 tỷ đồng .

Năm 2016, doanh thu hợp nhất năm 2016 của SCTV ước đạt hơn 3.420 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 290 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Đối có VTV Cab, doanh thu từ dịch vụ truyền hình trả tiền và viễn thông có dây của doanh nghiệp đạt 2.133 tỷ đồng, tăng gần 18% so có năm trước; Sau khi giảm trừ doanh thu từ 1 vài hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận 2.045 tỷ doanh thu thuần và 68,5 tỷ đồng lãi sau thuế.

Trước đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cổ phần hóa VTV Cab. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ và chưa tiết lộ mật độ chào phân phối cho cổ đông chiến lược.

Giá trị thực ở vốn nhà nước theo biện pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tăng thêm 12.018,07 tỷ đồng; Tại Công ty TNHH MTV Tổng doanh nghiệp Truyền hình Cáp Việt Nam tăng thêm 3.666,23 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc kiểm kê, phân loại tài sản và xác định 1 số tài sản cố định vô hình vào tài sản cố định hữu hình chưa đúng là lý do khiến định giá của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phải điều chỉnh phần giá trị quyền sử dụng đất từ tài sản cố định hữu hình sang tài sản cố định vô hình khi định giá tài sản.

Theo PV

Trí Thức Trẻ

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đó chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *