Vui thôi đừng vui quá: Tung “khuyến mãi quá đà” ăn theo thành tích đội nhà, McDonald’s đã vấp phải thảm họa marketing đáng quên nhất trong lịch sử! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *