Xử lý người đứng đầu, “bêu tên” doanh nghiệp không công bố thông tin theo quy định lên website

Doanh nghiệp chưa thực hiện ra mắt tài liệu trong năm 2016 – 2017 sẽ bị tham khảo xử lý trách nhiệm đối có người quản lý, xử phạt và đề nghị đã đi vào hoạt động ra mắt tài liệu theo quy định, gửi về Bộ KH&ĐT để đăng ở website business.gov.vn.

Liên quan đến tình hình ra mắt tài liệu của một vài công ty nhà nước năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến đề nghị một vài bộ, ngành, UBND một vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo công ty nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về ra mắt tài liệu ở Nghị định số 81/2015 của Chính phủ về ra mắt tài liệu của công ty nhà nước.

Rà soát danh sách một vài cơ quan chủ có có chuyên mục riêng về ra mắt tài liệu; danh sách một vài công ty chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc ra mắt tài liệu năm 2017 và danh sách một vài công ty chưa thực hiện ra mắt tài liệu trong 2 năm 2016-2017 do Bộ KH&ĐT công khai trên chuyên mục ra mắt tài liệu về công ty nhà nước của Cổng Thông tin công ty ở địa chỉ http://business.gov.vn.

Đối có một vài công ty chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc ra mắt tài liệu trong năm 2017, xử lý trách nhiệm công ty nhà nước và người quản nguồn gốcanh nghiệp vi phạm quy định; đề nghị một vài công ty đã đi vào hoạt động việc ra mắt tài liệu theo đúng quy định.

Đối có một vài công ty chưa thực hiện ra mắt tài liệu trong 2 năm 2016 và 2017, xử lý trách nhiệm đối có người quản nguồn gốcanh nghiệp theo hướng cảnh cáo; xử phạt và đề nghị đã đi vào hoạt động việc ra mắt tài liệu theo đúng quy định.

Công khai một vài nội dung xử lý trách nhiệm trên trang tài liệu điện tử của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn để tăng cường công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH&ĐT tiếp tục tổng hợp, công khai một vài danh sách công ty chưa thực hiện đúng quy định về ra mắt tài liệu theo nội dung nêu trên và việc xử lý vi phạm về ra mắt tài liệu theo quy định; theo dõi, đôn đốc một vài bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện ra mắt tài liệu và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định ở Nghị định số 81.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và báo chí tài liệu rộng rãi việc ra mắt tài liệu của công ty nhà nước để người dân, xã hội và cơ quan công dụng giám sát việc thực hiện.

Bỏ việc ngân hàng thành lập startup 2 tỷ USD

Theo PV

ICTNews

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ đẳng cấp nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đó chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *